REZERWUJ WIZYTĘ

48 340 40 60
697 073 833

leczenie bruksizmu

Bruksizm to ogólne pojęcie definiujące dzienną i nocną aktywność parafunkcyjną zębów, na którą składają się zgrzytanie, tarcie, stukanie oraz zaciskanie. Zgrzytanie i tarcie to objawy tej samej parafunkcji, przy czym tej pierwszej towarzyszy często dźwięk.

Wyróżniamy dwie formy: bruksizm dzienny i bruksizm nocny. Niektórzy pacjenci mają skłonność do bruksizmu wynikającego z napięcia nerwowego w ciągu dnia, inni natomiast przejawiają tę aktywność podczas snu. U osób dorosłych możne występować bruksizm dzienny, nocny lub połączenie obu tych form, dzieci „zgrzytają” tylko w nocy.

Bruksizm można określić również jako:

  • zjawisko polegające na niezamierzonej, ciągłej ( zaciskanie zębów ) lub rytmicznej ( zgrzytanie zębami ) aktywności ruchowej mięśni żucia,
  • niezamierzone, nieświadome skurcze mięśni żucia, odbiegające od czynności fizjologicznej,
  • zaburzenie zachowania,
  • parasomnie, charakteryzującą się stereotypowymi, rytmicznymi ruchami, którym towarzyszą kontakty zębowe.

Parasomnie to zaburzenia snu, które obejmują takie zjawiska jak koszmary, enurezję, somnambulizm, mówienie przez sen i bruksizm.

 

Typowym leczeniem lub wspomaganiem leczenia bruksizmu jest wykonanie szyny nagryzowej, na przykład szyny okluzyjnej

Projekt i wykonanie: