REZERWUJ WIZYTĘ

48 340 40 60
697 073 833

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA O DENTYSTYCE NEURO-MIĘŚNIOWEJ

MIĘŚNIE + SZCZĘKI + ZĘBY= DENTYSTYKA NEURO-MIĘŚNIOWA

 

CO TO JEST DENTYSTYKA NEURO-MIĘŚNIOWA (NMD) ?

Dentystyka neuro-mięśniowa to nauka z dziedziny stomatologii , która zawiera przyjęte zasady z patofizjologii i anatomii. NMD obiektywnie ocenia kompleksową relację między Twoimi zębami, stawami skroniowo-żuchwowymi, mięśniami, w celu osiągnięcia okluzji, która opiera się na optymalnej relacji czaszki z żuchwą (okluzja neuro-mięśniowa). Celem NMD jest rozluźnienie mięśni odpowiadających za utrzymywanie pozycji szczęki oraz ustalenie pozycji spoczynkowej, na której oparte jest leczenie.

W skrócie, NMD jest nauką o okluzji obejmującą nie tylko zęby, ale także obiektywną ocenę pozycji oraz funkcjonowania mięśni, szczęk i stawów- przed, w trakcie i po kuracji, aby osiągnąć zaplanowany cel.

 

DLACZEGO DENTYSTYKA NUERO-MIĘŚNIOWA JEST TAK ISTOTNA I CZY MOŻNA ZWIĘKSZYĆ JEJ SKUTECZNOŚĆ ?

Okluzja jest podstawą dentystyki. To klucz do sukcesu większości stomatologicznych procedur. Prawidłowa okluzja uwarunkowana jest prawidłowym stanem:  zębów, mięśni oraz stawów skroniowo-żuchwowych. Tradycyjna stomatologia skupia się na zębach, co można nazwać jedno-wymiarowością. NMD jest nazwą określającą  dodatkowy  ’’drugi i trzeci wymiar’’- mięśnie i stawy skroniowo-żuchwowe.

 

CO TO JEST TENS (PRZEZSKÓRNA ELEKTRYCZNA STYMULACJA NERWÓW) ?

Dentystyka neuro-mięśniowa zaczyna się rozluźnieniem mięśni przy użyciu TENSu. TENS jest powszechnie używanym określeniem, jednak w dentystyce neuro-mięśniowej bardziej poprawne stosowanie jest terminu ultra niska elektryczna częstotliwość stymulacji mięśni. To urządzenie, zasilane bateriami, dostarcza łagodne elektryczne bodźce do mięśni za pośrednictwem nerwów. Impulsy wywołują mimowolne skurcze mięśni twarzy, które kontrolowane są przez nerwy żuchwowe oraz czaszkowe.

 

DLACZEGO WARTO UŻYWAĆ TENS ?

Mięśnie twarzy i szyi są zazwyczaj zaprogramowane w taki sposób, aby ustawiać głowę i żuchwę w pozycji, która zapewnia najlepszą okluzję, nawet jeśli ta odbiega od normy. Lekarz dentysta zajmujący się dentystyką neuro-mięśniową sprawi, że te często spięte mięśnie rozluźnią się, a dzięki temu znajdzie  pozycję, w której są w spoczynku i ustali poprawną okluzję. Wyjątkowo trudnym zadaniem jest pokonanie priopriocepcji własnych mieśni i właśnie w tym pomaga TENS. TENS można użyć także, aby przynieść ulgę obolałym mięśniom, bez użycia środków farmakologicznych.

 

DLACZEGO OCENA FUNKCJI FIZJOLOGICZNYCH JEST WAŻNA ?

Stan zębów i szczęk bardzo często zmusza mięśnie do przystosowania się. Naoczna ocena stanu twardych tkanek zęba  nie zapewnia wystarczającego informacji o stanie  okluzji. Dlatego właśnie neuro-mięśniowi lekarze dentyści używają obiektywnego, naukowego sposobu dokumentacji w ogólnej ocenie okluzji. Dzięki śledzeniu toru ruchu szczęk, elektromiografii oraz rejestracji dźwiękowej stawów możliwa jest kompletna analiza systemu narządu żucia.

 

CO TO JEST ŚLEDZENIE TORU RUCHU SZCZĘK ?

Śledzenie toru ruchu szczęk to jedną z możliwości diagnostycznych używanych w dentystyce neuro-mięśniowej. Korzysta się z niej, by precyzyjnie określić relację między żuchwą a czaszką oraz, aby sprawnie zbadać ruch żuchwy. Odbywa się to dzięki urządzeniu, które wykorzystuje niewielki magnes przymocowany do siekaczy żuchwy. Czujniki ruchu śledzą ruch żuchwy w trzech wymiarach odczytując zmianę pola magnetycznego.

 

DLACZEGO INFORMACJE O TORZE RUCHU SZCZĘK SĄ TAK CENNE ?

Dane uzyskane dzięki śledzeniu toru ruchu szczęk mają bardzo duże znaczenie. Przede wszystkim pozwalają stomatologowi na szybkie zapoznanie się ruchem żuchwy przez rejestrowanie i odtwarzanie śladów pozostawionych przez otwieranie i zamykanie żuchwy.  Umożliwia to bardzo precyzyjne wykazanie anomalii trudnych do zdiagnozowania. Jednym z przykładów może być nagłe zwolnienie ruchu żuchwy, niewidoczne dla oka, ale zawiadamiające o klikającym stawie. Po drugie,  urządzenie służące do śledzenia toru ruchu żuchwy rejestruje relację między żuchwą, a czaszką z ogromną precyzją, informacja jest pomocna w postawieniu diagnozy i w neuro-mięśniowym zapisie zgryzu.  Innym zastosowaniem śledzenia toru ruchu szczęk jest zapisanie i skontrolowanie czy zamykanie szczęk przez pacjenta do centralnej okluzji na nowych pracach protetycznych jest powtarzalne.

 

CO TO JEST POWIERZCHNIOWA  ELEKTROMIOGRAFIA (SEMG) ?

SEMG to poznanie stanu mięśni używając powierzchniowych elektrod w przeciwieństwie do inwazyjnej igły EMG, która mierzy jedynie pojedyncze włókno mięśniowe. SEMG odbiera niewielkie sygnały przechodzące przez skórę, które pochodzą ze wielu włókien całego mięśnia. Dane pobierane są z elektrod, wzmacniane, wysyłane do komputera i wyświetlane. System pozwala na jednoczesne badanie aż 8 kanałów SEMG.

 

DLACZEGO WARTO UŻYWAĆ POWIERZCHNIOWEJ ELEKTROMIOGRAFII ?

SEMG jest jedynym sposobem, dzięki któremu lekarz dentysta może dokładnie zmierzyć i zapisać stan i działanie mięśnia. Metoda palpacyjna jest subiektywna, może zmieniać się w zależności od wyboru lekarza dentysty i nie daje pełnej dokumentacji. SEMG dostarcza bezcennych informacji, które pomocne są w diagnozie okluzji, umożliwia także zbadanie działania mięśnia- pokazuje precyzyjny czas i formę wykonywanej czynności dla danej grupy mięśni.

Projekt i wykonanie: