REZERWUJ WIZYTĘ

48 340 40 60
697 073 833

leczenie zaburzeń czynności stawu skroniowo żuchwowego

CZY CIERPISZ Z POWODU TMD?

 

 

CO TO JEST TMJ I TMD?

TMJ, chociaż stało się potocznym określeniem jest nawiązaniem do różnych odmian bólu i dysfunkcji w ruchu szyi i głowy. Zwrot pochodzi od ‘Temporomandibular Joints’  anglojęzycznej nazwy określającej  stawy skroniowo-żuchwowe,  to one są w głównej mierze źródłem większości dolegliwości.

Dzisiaj wiemy, że jest wiele przyczyn bólu głowy oraz szyi, które mogą być powiązane ze stawem skroniowo-żuchowowym.  Z tego powodu większość dentystów używa nie tak powszechnego określenia TMD ( Temporo-Mandibular Disorders  co oznacza zaburzenia stawu skroniowo-żuchwowego), co celniej opisuje problem.

Choć mogłoby wydawać się, że liczne symptomy TMD nie mają nic wspólnego ze stomatologią, ta ulotka wyjaśnia dlaczego w leczeniu schorzenia potrzebny jest lekarz dentysta, i w jaki sposób postawi on diagnozę i pomoże je wyleczyć.

 

OZNAKI I OBJAWY TMD:

Ból i dysfunkcje ruchu głowy oraz szyi to bardzo częste schorzenia, które mogą być proste do rozwiązania lub skomplikowane i kłopotliwe do wyleczenia, w zależności od okoliczności.

Zgryz to czynnik wielu rodzajów bólu lub problemów czynnościowych z powodu wzajemnego powiązania systemu mięśniowo-szkieletowego. Od kiedy istnieje powiązanie między zębami, stawami szczękowymi, mięśniami głowy i szyi oraz postawą głowy, problem w każdym z tych obszarów wpływa na inne. Uwzględnia się w to bolesne klikanie lub otwieranie z trzaskiem stawów szczękowych, różnego rodzaju ból głowy i szyi, problemy z połykaniem, wady postawy, nadmierne chrapanie lub bezdech senny, a to tylko część z nich.

Jeżeli podejrzewasz, że cierpisz z tego typu problemu, dentysta zajmujący się nerwowo-mięśniowymi bólami może spytać cię, czy masz któreś z wymienionych wyżej objawów.

Dodatkowo, szukane będą przejawy z postawie ciała, wyglądzie zewnętrznym, kondycji zębów oraz zgryzie, które mogą pomóc w diagnozie. Często nieprawidłowy zgryz gra kluczową rolę w takich sytuacjach i stomatolog doświadczony w jego korygowaniu może rozwiązać problem.  Jednak diagnoza problemu może być niekiedy trudna i wymagająca współpracy  dentysty oraz innych pracowników służby zdrowia tj. laryngologa, fizjoterapeuty, kręgarza oraz masażysty.

 

DIAGNOZA DENTYSTY:

Lekarz dentysta zajmujący się schorzeniami neuro-mięśniowymi  rozważy informacje zebrane podczas wywiadu i badania jamy ustnej, głowy i szyi. Zebrane informacje  mogą wskazać konieczność przeprowadzenia  serii dalszych badań przy pomocy  narzędzi elektronicznych.  Dane zebrane podczas testów wskażą czy stan twojego zgryzu jest czynnikiem mającym  duży wpływ na powstawanie zaburzeń i pomogą potwierdzić  lub wykluczyć go jako główny powód twoich dolegliwości.

Jeśli testy wskażą, że twój zwyczajowy zgryz jest prawdopodobnym powodem bólu, lekarz dentysta zajmie się ustaleniem takiej pozycji żuchwy w której  mięśnie są rozluźnione.

Taka pozycja szczęk i związana z nią nowa wzajemna relacja zębów nazywana jest zwarciem (okluzją ) neuro-muskularną.

 

Czy cierpisz na któreś z nich?:

 • Bóle głowy
 • Zaciskanie lub ścieranie zębów
 • Ból stawów szczękowych
 • Bóle twarzy
 • Klikanie lub trzaskanie stawów szczękowych
 • Nadwrażliwość zębów
 • Ograniczone otwieranie ust
 • Trudności w żuciu
 • Przeciążenie sluchu
 • Bóle szyi
 • Zawroty głowy
 • Wady postawy
 • Dzwonienie w uszach
 • Mrowienie palców
 • Trudności w przełykaniu
 • Wrażliwość zębów na zimno i gorąco
 • Utrata zębów
 • Nerwowość lub bezsenność

 

LECZENIE

 

Szyno-terapia jest metodą leczenia:

 • zaburzeń mięśniowych (napięć mięśni zaciskających szczęki )
 • zaburzeń zgryzu
 • sposobem na przygotowanie pacjenta do leczenia protetycznego czy ortodontycznego.

W zależności od warunków dobierane są szyny na górny lub dolny łuk zębowy.

Terapia ta w zależności od stanu początkowego może trwać od 3-6 a w trudniejszych przypadkach nawet do 12 i więcej miesięcy.

 

Ekwilibracja - korekta zgryzu

Jest działaniem mającym przywrócić odpowiedni prawidłowy dla danego zgryzu wzorzec kontaktów zębów dolnych z górnymi.

Prawidłowa relacja zębów zapewnia największy komfort działania mięśni i przekłada się - wg. pacjentów - na wrażenie dobrze dopasowanych zębów i łatwość żucia pokarmów.

Aby zapewnić maksymalną dokładność wykonywanych korekt posługujemy się tzw. elektroniczną kalką zgryzową, czyli czujnikiem pokazującym oprócz miejsca do korekty także wielkość przeciążenia jakie jest wywierane na dany fragment zęba.

Przywrócenie prawidłowych kontaktów i sił wywieranych na zęby przywraca także prawidłowe proporcje nacisków w całym łuku zębowym.

Jeśli tak, to jest  dowodem na to, że poprzednie ustawienie zębów było przyczyną problemu, daje to możliwość zdecydowania się na kontynuacje leczenia w celu  utrzymania prawidłowego ustawienia zębów.

***Jeśli symptomy nie zostały znacznie złagodzone, znaczy to, że pozycja zgryzu nie jest czynnikiem powodującym problem. Twój naturalny zgryz nie uległ zmianie, a inne przyczyny będą poddane dalszej analizie. (Chociaż ostatnia z tych ewentualności jest możliwa, jest mało prawdopodobna, dentysta kontynuuje prace protetyczne jeśli pojawią się silne przejawy, że zgryz jest główna przyczyną problemu.)******* !!!!!!!

 

 

 

CZYM JEST DENTYSTYKA NEURO-MIĘŚNIOWA (NMD)?

DENTYSTYKA NEURO-MIĘŚNIOWA (NMD)A WYGLĄD UŚMIECHU

Sposób w jaki kontaktują ze sobą górne i dolne zęby (zgryz) to część  układu mięśni i stawów. Jeśli zęby nie są do siebie prawidłowo  dopasowane (nierówny zgryz) to zarówno mięśnie jak i stawy pracują tak, aby ustawić je w odpowiedniej pozycji.

Nierówny zgryz często prowadzi do przeciążenia mięśni, kiedy te powinny być rozluźnione oraz do wielu rodzajów bólu.

Dentystyka neuro-mięśniowa rozpatruje cały układ, który kontroluje pozycjonowanie i funkcjonowanie szczęk.

Lekarz dentysta zajmujący się problemami neuro-mięśniowymi stara się ustalić pozycję szczęk, bazując na harmonijnej relacji trzech głównych elementów (zębów, mięśni, stawów). Wynikająca z tego pozycja szczęk nazywana zgryzem neuro-mięśniowym.

JAK WYKONYWANE JEST NMD?

Lekarz dentysta rozważy różne możliwości leczenia dentystycznego, aby poprawić uśmiech pacjenta, skorygować nierówny zgryz lub uśmierzyć bolesny stan.  Aby zapewnić optymalny zgryz, który pozwala zarówno na piękny uśmiech jak i zdrowe mięśnie i stawy, lekarz dentysta oceni i zbada kompleksową relację między zębami, stawami i mięśniami. Następnie zastosuje on główne zasady neuro-muskularne, aby ustawić zgryz.

NMD rozpoczyna się rozluźnieniem mięśni szczęk przy użyciu miomonitora TENSu. Miomonitor jest to zasilany bateriami stymulator mięśni, który dostarcza impulsy o małym natężeniu do mięśni twarzy karku i ramion.

Twój lekarz dentysta może wykonać testy dzięki skomputeryzowanej technologii, która dostarcza bardzo dokładne informacje o stanie (pozycji) twoich mięśni i stawów. Testy te pozwalają na zobrazowanie położenia mięśni oraz stawów.

Skomputeryzowane skanowanie ruchów żuchwy pozwala lekarzowi dentyście na zmierzenie i zbadanie modelu otwierania się i zamykania szczęk w ich pełnym zakresie. Testy elektromiograficzne (EMG) dostarczają informacji o czynności głównych mięśni kontrolujących szczęki podczas różnych działań oraz podczas rozluźnienia.

Inną opcją dostępną dla lekarza dentysty jest wykonanie sonografii stawów, co pozwala na oszacowanie kondycji krążka stawowego.

Te informacje są później wykorzystywane przez lekarza w diagnozie i pomagają precyzyjnie określić punkt, w którym Twoja żuchwa powinna być w relacji z górnymi zębami. Następnie, bazując na obecnym położeniu Twoich szczęk lekarz dentysta korzysta z wcześniej uzyskanych informacji. Dzięki temu może określić czy położenie to powinno zostać bez zmian czy należy je skorygować do bardziej optymalnej okluzji.

Gdy lekarz dentysta określi nowe położenie żuchwy względem szczęki, zalecone będzie wykonanie plastikowego aparatu na zęby zwanego szyną. Pozwoli to na utrzymanie zgryzu w odpowiednim położeniu.  Używanie szyny jest okresem przejściowym do całkowitego wyleczenia.

CZY JESTEŚ KANDYDATEM NA NMD?

Istnieje wiele sposobów na wyleczenie NMD. Po wstępnej ocenie problemu Twój stomatolog przedstawi Ci wszystkie możliwości i sposoby.

Jeżeli rozważasz poważniejsze zabiegi stomatologiczne takie jak rekonstrukcje (wliczając w to stomatologię kosmetyczną), ortodoncję, protezę lub jeśli cierpisz na bóle głowy, szyi lub symptomy TMJ, precyzyjne określenie okluzji jest bardzo istotne.

To wtedy wybór neuro-mięsniowych technik diagnostycznych może mieć pozytywny i długoterminowy wpływ na wynik w leczeniu.

Badanie neuro-mięśniowe daje Twojemu lekarzowi dentyście wgląd w to co dzieje się poza wyglądem Twojego uśmiechu,  a więc problemy wpływające na ogólny stan zdrowia oraz dobre samopoczucie.

Czy NMD jest dla Ciebie?  Lekarz dentysta odpowie na Twoje pytania oraz wskaże literaturę, która pozwoli na uzyskanie większej wiedzy na temat dentystyki neuro-mięśniowej oraz możliwości leczenia.

 

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA O DENTYSTYCE NEURO-MIĘŚNIOWEJ

MIĘŚNIE + SZCZĘKI + ZĘBY = DENTYSTYKA NEURO-MIĘŚNIOWA

 

CO TO JEST DENTYSTYKA NEURO-MIĘŚNIOWA (NMD)?

Dentystyka neuro-mięśniowa to nauka z dziedziny stomatologii , która zawiera przyjęte zasady z patofizjologii i anatomii. NMD obiektywnie ocenia kompleksową relację między Twoimi zębami, stawami skroniowo-żuchwowymi, mięśniami, w celu osiągnięcia okzluzji, która opiera się na optymalnej relacji czaszka-żuchwa (okluzja neuro-mięśniowa). Celem NMD jest rozluźnienie mięśni odpowiadających za utrzymywanie pozycji szczęk oraz ustalenie spozycji spoczynkowej, na której oparte jest leczenie.

W skrócie, NMD jest nauką o okluzji obejmującą nie tylko zęby, ale także obiektywną ocenę pozycji oraz funkcjonowania mięśni szczęk i stawów- przed, w trakcie i po kuracji, aby osiągnąć resultat.

 

DLACZEGO DENTYSTYKA NUERO-MIĘŚNIOWA JEST TAK ISTOTNA I CZY MOŻNA ZWIĘKSZYĆ JEJ SKUTECZNOŚĆ?

Okluzja jest podstawą dentystyki. To klucz do sukcesu większości stomatologicznych procedur. Okluzja złożona jest z trzech czynników: zębów, mięśni oraz stawów skroniowo-żuchwowych. Tradycyjna sto matologia skupia się na zębach, co można nazwać jednowymiarowością. NMD jest określeniem stosowanym na dodatkowy ‘’drugi i trzeci wymiar’’- mięśnie i stawy skroniowo-żuchwowe.

Ograniczony czas studiów lekarsko-dentystycznych sprawia, że przygotowanie przyszłych lekarzy do pracy przy zębach staje się bardzo trudne. Mięśnie i stawy to tematy, które robione są pobieżnie. Kiedy studenci zaczynają praktyki nie jest rzadkością, aby usłuszeć jak mówią, że wykonali ‘’książkowe’’ procedury jednak nie osiągnęli satysfakconującego rezultatu. Gdy przypadek jest wyjątkowo skomplikowany, wolą przekać go dalej niż leczyć.

Dentystyka nuero-mięśniowa powszechnie zgłasza, że branie pod uwagę kondycji mięśni i stawów daje dodatkowy wgląd w sytuację i pomaga w leczeniu.  Istnieje pokaźna grupa pism, wydana w przeciagu 35 lat, która popierana jest przez skuteczność zasad denstystyki neuro-muskularnej.

 

CO TO JEST TENS (PRZEZSKÓRNA ELEKTRYCZNA STYMULACJA NERWÓW)?

Dentystyka neuro-mięśniowa zaczyna się rozluźnieniem mięśni przy użyciu TENS. TENS jest powszechnie używanym określeniem, jednak w dentystyce neuro-mięśniowej bardziej poprawne stosowanie jest terminu ultra niska elekryczna częstotliwość stymulacji mięśni. To urządzenie, zasilane bateriami, dostarcza łagodne elekryczne bodźce do mięśni za pośrednictwem nerwów. Impulsy wywołują mimowolne skurcze mięśni twarzy, które kontrolowane są przez nerwy żuchwowe oraz czaszkowe.

 

DLACZEGO WARTO UŻYWAĆ TENS?

Mięśnie twarzy i szyi są zazwyczaj zaprogramowane w taki sposób, aby ustawiać głowę i żuchwę w pozycji, która przystosowuje okluzję, nawet jeśli ta odbiega od normy. Lekarz dentysta zajmujący się dentystyką neuro-mięśniową sprawi, że te często spięte mięśnie rozluźnią się, w ten sposób znajdzie on pozycję, w której są w spoczynku i ustali okluzję. Wyjątkowo trudnym jest, aby dobrowolnie pokonać priopriocepcje i właśnie w tym pomaga TENS. TENS można użyć także, aby przynieść ulgę obolałym mięśniom, bez użycia środków farmakologicznych.

 

DLACZEGO OCENA FUNKCJI FIZJOLOGICZNYCH JEST WAŻNA?

Stan zębów i szczęk bardzo często zmusza mięśnie do przystosowania się. Samodzielna ocena twardych tkanek nie zapewnia wzglądu w rzeczywistą sytuację systemu okluzji. Dlatego właśnie neuro-mięśniowi lekarze dentyści używają obiektywnego, naukowegp sposobu dokumentacji w ogólnej ocenie okluzji. Dzięki śledzeniu toru ruchu szczęk, elekromiografii oraz rejestracji dźwiękowej stawów możliwa jest kompletna analiza systemu narządu żucia.

 

CO TO JEST ŚLEDZENIE TORU RUCHU SZCZĘK?

Śledzenie toru ruchu szczęk to jedna z modalności używanych w dentystyce neuro-mięśniowej. Korzysta się z niej, by precyzyjnie określić relację między żuchwą a czaszką oraz, aby sprawnie zbadać ruch żuchwy. Odbywa się to dzięki urządzeniu, które wykorzystuje niewielki magnes przymocowany do siekaczów żuchwy. Czujniki ruchu śledzą ruch żuchwy w trzech wymiarach wyczuwając zmianę pola magnetycznego.

 

DLACZEGO INFORMACJE O TORZE RUCHU SZCZĘK SĄ TAK CENNE?

Dane uzyskane dzięki śledzeniu toru ruchu szczęk mają bardzo duże znaczenie. Przede wszystkim pozwalają lekarzowi dentyscie na szybkie zapoznanie się ruchem żuchwy przez rejestrowanie i odtwarzanie śladów pozostawionych przez otwieranie i zamykanie żuchwy.  Umożliwia to bardzo precyzyjne wykazanie anomalii trudnych do zdiagnozowania. Jednym z przykładów może być nagłe zwolnienie ruchu żuchwy, niewidoczne dla oka, ale zawiadamiające o klikającym stawie. Po drugie,  urządzenie służące do śledzenia toru ruchu żuchwy rejestruje relację między żuchwą, a czaszką z ogromną precyzją, informacja jest pomocna w postawieniu diagnozy i w neuro-mięśniowym zapisie zgryzu.  Innym zastosowaniem śledzenia toru ruchu szczęk jest zapisanie i skontrolowanie czy zamykanie szczęk przez pacjenta do centralnej okluzji znajduje się na neuro-mięśniowym torze.

 

CO TO JEST POWIERZCHNIA ELEKROMIOGRAFII (SEMG)?

SEMG to poznanie stanu mięśni używając powierzchniowych elektrod w przeciwieństwie do inwazyjnej igły EMG, która mierzy jedynie pojedyncze włókno mięśniowe. SEMG odbiera niewielkie sygnały przechodzące przez skórę, które pochodzą ze wielu włókien całego mięśnia. Dane pobierane są z elektrod, wzmacniane, wysyłane do komputera i wyświetlane. System pozwala na jednoczesne badanie aż 8 kanałów SEMG.

 

DLACZEGO WARTO UŻYWAĆ POWIERZCHNI ELEKROMIOGRAFICZNEJ?

SEMG jest jedynym sposobem, dzięki któremu lekarz dentysta może dokładnie zmierzyć i zapisać stan i działanie mięśnia. Metoda palpacyjna jest subiektywna, może zmieniać się w zależności od wyboru lekarza dentysty i nie daje pełnej dokumentacji. SEMG dostarcza bezcennych informacji, które pomocne są w diagnozie okluzji, umożliwia także zbadanie działania mięśnia- pokazuje precyzyjny czas i formę wykonywanej czynności dla danej grupy mięśni.

Projekt i wykonanie: