REZERWUJ WIZYTĘ

48 340 40 60
697 073 833

protetyka

Leczenie protetyczne rozpoczyna się od momentu konieczności odbudowy utraconej korony zęba lub jej fragmentu- licówka. Wykonanie korony protetycznej zapewnia poprawny wygląd uśmiechu, przywraca funkcję żucia pokarmu i podparcia dla sąsiednich zębów.

W przypadku większych braków wykonujemy mosty, które odtwarzają brakujące zęby w oparciu o istniejące sąsiednie po ich uprzednim oszlifowaniu.

Gdy istnieją odpowiednie warunki możliwe jest wykonanie mostu AET, gdzie brakujące zęby wkleja się na tzw. łapach, które trafiają w miejsca przygotowane na zębach sąsiednich. Taka metoda do maksimum oszczędza zęby filarowe, nic nie tracąc na wytrzymałości.

Zarówno licówki korony jak i mosty możemy wykonać po uzgodnieniu jako:

 • prace całoceramiczne - charakteryzujące się najwyższą estetyką, są to głównie są to licówki
 • porcelanę na cerkonie -  zastosowaną w koronach i mostach, cechuje ją bardzo wysoka estetyka i naturalne piękno
 • porcelanę na stopach metali - gdzie prace wykonane są:
  • na stopie złota - poza walorami estetycznymi zapewniają bakteriostatyczność, czyli uniemożliwijacą rozwój flory bakteryjnej w bliskim sąsiedztwie koron
  • na stopie srebra - charakteryzują się bardzo wysokimi właściwościami bakteriobójczymi
  • na tytanie - wskazane dla alergików
  • na stopach chromo-kobaltowych - będących w dalszym ciągu standardem spełniającym wymagania estetyczne i trwałość dla większości pacjentów

 

Rozległe braki obejmujące ubytki zębów trzonowych i przedtrzonowych mogą być zaopatrywane:

 • pracami kombinowanymi - czyli połączeniem mostów z protezami szkieletowymi za pomocą specjalnych zamków czy „zatrzasków”. Rozwiązanie to zapewnia najwyższą estetykę (brak klamer), stabilność (proteza nie rusza się) oraz trwałość (proteza nie niszczy zębów i dziąseł oraz nie ulega odkształceniom)
 • protezami szkieletowymi - w których specjalnie zaprojektowane klamry indywidualnie dla danego zęba utrzymują ją na zębach nie obciążając (nie deformując dziąsła)
 • protezami osiadającymi, tradycyjnymi, akrylowymi - ściśle dopasowanymi do dziąsła aby mogły zapewnić prawidłowe żucie pokarmu oraz przywrócić naturalny profil, wygląd twarzy

 

Ze względu na rozległość protez szkieletowych, gdy ich ciężar miałby istotne znaczenie dla komfortu pacjenta możemy wykonać prace na tytanie. Tytan jest metalem lekkim i bardzo wytrzymałym oraz cechuje się właściwościami antyalergicznymi.

Protetyka to nie tylko działania mające na celu odbudowę brakujących zębów ale również sposób na przywrócenie prawidłowego funkcjonowania układu składającego się z zębów, mięśni (biorących żucia pokarmów) oraz stawów skroniowo-żuchwowych.

Procedura zaczynająca się od wnikliwego badania, przygotowania przed protetycznego, czynności związanych z pobraniem wycisków, rejestracji relacji żuchwy do szczęki, etapu przymiarek przez osadzanie (cementowanie) gotowej pracy, a kończąca się wnikliwą kontrolą zgryzu  ma na celu:

 • zagwarantowanie wysokiej trwałości i komfortu noszenia
 • prawidłowe funkcjonowanie pracy protetycznej w relacji z zębami własnymi pacjenta, mięśniami oraz stawami skroniowo-żuchwowymi


Sprawdzenie zgryzu jest zakończeniem leczenia protetycznego. Pomimo sprawdzenia uzupełnień na etapie przymiarek i przed cementowaniem dokonujemy także  ponownej kontroli po pierwszej dobie.


Aby zapewnić maksymalną dokładność wykonywanych korekt posługujemy się tzw. elektroniczną kalką zgryzową, czyli czujnikiem pokazującym oprócz miejsca do korekty także wielkość siły jakie zęby wywierają na poszczególne miejsca uzupełnienia protetycznego. Przywrócenie prawidłowych kontaktów i sił wywieranych na zęby przywraca także prawidłowe proporcje nacisków w całym łuku zębowym. 

Projekt i wykonanie: